Scroll Top
Изборна скупштина Удружења РВИ и ППБ
Дана 14.03.2024. године одржана је редовна изборна Скупштина Удружења РВИ и ППБ Крагујевац

Скупштина је почела одавањем поште погинулим борцима, преминулим ратним војним инвалидима и преминулим члановима породица погинулих бораца.

skupstina 1_r

Након усвајања дневног реда и избора радних тела Скупштине приступило се усвајању записника са претходне Скупштине Удружења. Председник Извршног одбора Милан Андрић поднео је извештај о раду Удружења и финансијски извештај за 2023. годину.

skupstina 8_r

Председница Надзорног одбора Зорица Маринковић је поднела извештај о раду за 2023. годину. Сви извештаји су једногласно усвојени, као и план активности за 2024. годину после чега се приступило избору органа Удружења за наредни четворогодишњи период.

skupstina 7_r
  • За председника Скупштине изабран је Милан Спасић, а за потпредседника Бојан Мирковић.
  • За председника Извршног одбора поново је изабран Милан Андрић. 
  • На предлог председника ИО за подпредседника је изабран Владан Антић, а за чланове ИО Зоран Раковић, Равијојла Касагић, Живорад Илић и Миланка Ђорђевић. 
  • За председника Надзорног одбора изабрана је Зорица Маринковић а за чланове Олгица Живковић и Драган Станковић. 

Чланови Удружења су дали сугестије и предлоге за будући рад. Између осталог постављена су питања везана за станове саграђене од донације владе Јапана, проблеми са паркинг местима и картама градског превоза, могућност коришћења градских базена, повластице везане за здравствено збрињавање, плаћање комуналних услуга и остале бенефиције које остварују ове категорије лица као и лица са статусом борца у другим градовима попут Београда, Ниша и Новог Сада. Предложено је да се Удружење поново обрати новоизабраним градским властима и да покрене сва питања која су у надлежности градске управе. 

skupstina 2_r
skupstina 3_r