Scroll Top
Годишња скупштина Удружења РВИ и ППБ
Одржана редовна Скупштина Удружења

9. марта 2023. у сали Скупштине града одржана је редовна Скупштина Удружења РВИ и ППБ Крагујевац

Годишња Скупштина Удружења

На скупштинском дневном реду су били извештаји о раду у претходних годину дана и актуелна питања у вези редовних активности Удружења.

  • Скупштина Удружења је највиши орган деловања, одлучивања и утврђивања активности Удружења. Скупштину чине сви чланови Удружења.
  • Редовна седница Скупштине се одржава најмање једном годишње. 
  • На скупштини су усвојени извештаји о раду Извршног и Надзорног одбора, усвојен је финансијски извештај и донета је одлука о висини чланарине за 2023. годину. 
  • Разматране су могућности да се у договору са Скупштином града обезбеде одређене погодности за чланове Удружења као и да се постојеће бенефиције подигну на виши ниво.